Εκτιμήσεις ακινήτων | Property Market Technologies

Εκτιμήσεις ακινήτων

Property Market Technologies

Οι Υπηρεσίες μας

Εκτίμηση ακινήτων

Εκτίμηση ακινήτων

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση εκτιμήσεων ακινήτων σε όλη την Ελλάδα για σκοπούς εσωτερικής πληροφόρησης, τεκμηρίωσης επενδυτικής απόφασης, IFRS και δικαστικής χρήσης, σύμφωνα με τα Διεθνή και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, καθώς και τις οδηγίες του RICS.

Η ομάδα μας αποτελείται από πιστοποιημένους εκτιμητές MRICS, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Υπ. Οικ., με πολυετή εμπειρία σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων (γήπεδα, κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα κοκ).

RICS

White label συνεργασία παροχής υπηρεσιών εκτίμησης ακινήτων

Παρέχουμε μια μοναδική ομάδα υπηρεσιών για υψηλού επιπέδου white label εκτιμήσεις ακινήτων στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε εκτιμητικά έργων υψηλού φόρτου (πχ NPLs).

Διαθέτουμε in house online ηλεκτρονικά εργαλεία διαχείρισης project εκτιμήσεων μέσω των οποίων διεκπεραιώνουμε το data management, project monitoring και reporting από την πλευρά του αναθέτοντα και παράδοσης τελικών παραδοτέων. Δυνατότητα διασύνδεσης με οποιοδήποτε εσωτερικό σύστημα χάρη στην in house ομάδα IT μας.

Επιπρόσθετα, παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες προετοιμασίας εκτιμητικών έργα υψηλού φόρτου (πχ NPLs) (datatape cleansing, καθορισμός αντικείμενων εκτίμησης κλπ) και διαχείρισης τους από πιστοποιημένο κατά PMI Project Manager.

RICS
White label συνεργασία παροχής υπηρεσιών εκτίμησης ακινήτων

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τα γραφεία μας

Γενναίου Κολοκοτρώνη 79
Αθήνα, 11852, Ελλάδα

E: info @ propertymarketech.com
T: +30 213 088 6314